2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003

Osečany

Osečany leži asi 5 km od Sedlčan nad pravým břehem potoka Mastníku a skládají se ze dvou částí, z Podskalí a vlastní vsi Osečany. K podskalí patří i osamocená chalupnická usedlost Brožný, asi jeden kilometr východně proti toku potoka. Na levém břehu, hned za mostem k Sedlčanům, stojí několik domků. Této části Podskalí se říká Zápotocká. Most při cestě do Osečan pochází z roku 1872.
Směrem od potoka vzhůru do kopce stojí barokní socha svatého Jana Nepomuckého, kterou dal postavit v letech 1720 - 1725 Jan Jiří Bechyně z Lažan. Postava světce je vytesána z pískovce a je umístěna na vysoké cihlové podezdívce, v jejímž čele je kamenný erb rodu Bechyňů z Lažan a kartuše s páskou a hraběcí korunkou. Páska nese iniciály I:G:B:D:L, což znamená Iohanes Georgius Bechyně de Lažan. Socha byla poškozena v době, kdy byla za 2. světové války obec vystěhována a stala se cílovým pásmem ostré střelby delostřelectva zbraní SS.
Na vrcholku kopce jsou rozloženy vlastní Osečany. Dá se říci, že obec má tři dominanty - rozhlednu Drahoušek, zámek, obklopený rozsáhlým parkem, a výraznou stavbu vodojemu na návsi. U vodojemu stojí litinový kříž z roku 1864, který je postaven na žulovém základě bývalých božích muk. Na čelní straně základny je dosud čitelný německy tesaný nápis, v překladu znamenající "K velké cti Boí dal toto udělati Jan Friedrich Koith". K obci patři osady Velběhy a Paseky. Při cestě do těchto osad se zrcadlí hladiny dvou rybníků, většího Loužku a měnšího Močítka, které sloužívalo k máčení lnu a konopí. Odtud i jeho název. Za rybníčky při silnici k Velběhům stojí několik lip a pod nimi kaplička Nejsvětější Trojice. Ta byla postavena koncem 19. století, na místě již chatrné kapličky z 18. století. Okolní půvabná sedlčanská krajina, kterou mnozí z Vás znají z filmu "Vesničko má středisková", je vhodná pro turistiku i cykloturistiku. Například nedaleko se nachází Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály s naučnou stezkou. Křepenice - někdejší sídlo Jakuba Krčína, Radíč s překrásnou vyhlídkou opata Zaorala na Vltavu či keltským opiidem. Vnímavý turista zde nalezne mnoho dalších zajímavostí, například blízké Křečovice jsou rodištěm Josefa Suka. V zimním období, při dostatku sněhu, jsou zde ideální podmínky pro miovníky lyžování - běžkaře.
Obyvatele Osečan, kterých zde v současné době žije kolem 260, by potěšila Vaše návštěva na akcích, které jsou zde pravidelně pořádány.
Stránky obce
Osečany ve Wikipedii